Loading...

O wspólnocie


Pax et Misericordia, in aeternum cantabo!

Communitas Eremuruum Beatae Mariae Virginis Sponsae in Deserto
diversorum statuum consociat et coniungit personas, quae in Ecclesia Catholica vivunt.

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego niech zstąpi Pokój i Miłosierdzie!” (Ga 6, 14-16)

Stowarzyszenie Katolików Wspólnota Pustynników Najświętszej Maryi Panny Oblubienicy na Pustyni, jest kontemplacyjno-apostolską wspólnotą braterską wielu stanów w Charyzmacie Światło-Życie, na Regule III Zakonu Świętego Franciszka z Asyżu, zakorzenioną w karmelitańskiej duchowości Pustyni.

Celem nadrzędnym Wspólnoty Pustynników, jest służba człowiekowi w świecie współczesnym poprzez podejmowanie wielorakich form działań na rzecz ewangelizacji; 
w szczególności poprzez pozytywne oddziaływanie na rodzinę i poszczególnych jej członków, dbałość o prawidłowe jej funkcjonowanie, kształtowanie dojrzałych chrześcijan, świadectwo wiary oraz wszelkiego rodzaju dzieła miłosierdzia.
 
ARCHIDIECEZJA KATOWICKA
+48 535 566 332